Mradi wa Uendelezaji Sekta ya Maziwa: Gharama za Uzalishaji maziwa